Kategorier
Okategoriserade

Legal Counsel – så hittar ni rätt person 

Är ert företag i behov av en legal counsel? I den här texten ska vi titta lite närmare på hur man ska agera för att hitta rätt person för denna avgörande roll. Det är just det som det handlar om också. 

Med rätt person som legal counsel så kan ett företag vara trygg med att alla beslut som fattas är välgrundade och där en bakomliggande riskbedömning har skett. Det kan handla om affärsuppgörelser, om avtalsskrivning eller om att – givetvis – de lagar, regler och föreskrifter som finns följs till punkt och pricka. 

Fördelar med en legal counsel 

Genom att ha en legal counsel så undviker man de juridiska fallgropar som finns och man kan, genom detta, slippa hamna i tids- och resurskrävande tvister och konflikter. Om man befinner sig i en sådan – ja, då har man också en viktig resurs just i din legal counsel. 

Hur hittar man då rätt sådan? Vi skulle här vilja slå ett slag för professionell rekrytering i allmänhet och interim i synnerhet. Alla företag som befunnit sig i en situation där man ska anställa ny personal vet att det handlar om en tidskrävande process där man dessutom kan göra enorma misstag. 

Legal Counsel – minska risken för felrekrytering 

En felrekrytering kan kosta en massa pengar – och dessutom innebära att man tvingas börja om från noll igen. Ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto mer delikat blir rekryteringsprocessen. Vårt råd är att man tar hjälp i denna fråga. 

Behöver ni en legal counsel så finns det all anledning att välja en rekryteringsfirma som specialiserat sig på att förse sina uppdragsgivare med kompetens inom affärsjuridiska frågor. Dessa företag har ofta headhuntat personer som är redo att hoppa in och hjälpa företag under en viss tid. Vilket leder oss till fördelarna med interim. 

Interim handlar om just en tidsbegränsad period där exempelvis en legal counsel kan rycka in och hjälpa er – exempelvis i samband med en större affärsuppgörelse. Om personen i fråga skulle kännas så pass intressant för ert företag så finns också möjligheten att erbjuda en fast plats inom ert företag i framtiden. Genom interim kan man både äta kakan och ha den kvar – och genom att välja rätt rekryteringsfirma så får man också rätt person till rätt plats.